Czwarte spotkanie Komitetu Sterującego projektu LIFE Climate CAKE PL

Czwarte spotkanie Komitetu Sterującego projektu LIFE Climate CAKE PL

W dniu 7 lutego 2020 r. w siedzibie KOBiZE miało miejsce IV spotkanie Komitetu Sterującego i Grupy Roboczej projektu LIFE Climate CAKE PL.

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele administracji zajmujący się polityką klimatyczno-energetyczną, m.in. Ministerstwa: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Spraw Zagranicznych, Aktywów Państwowych, Infrastruktury.

 

Na wstępie zaprezentowano informacje dotyczące postępów w pracach  nad projektem, tj. zrealizowanych i planowanych działań – m.in. prac nad narzędziami modelowymi, spotkań, tematyki podejmowanych analiz, oraz przyszłych planowanych projektów.

 

Następnie, przedstawiono założenia i możliwości analityczne modelu sektora rolnictwa EPICA – tzn. zakres modelu, scenariusze analityczne, wstępne wyniki modelowania i kolejne planowane zadania. Wykonany w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL model rolniczy EPICA – (Evaluation of Policy Impacts – Climate and Agriculture) ma na celu badanie skali zmian w sektorze gospodarstw rolniczych wynikających z wdrożenia instrumentów polityki klimatycznej. Model obejmuje Polskę i analizuje 17 działalności roślinnych, 6 działalności zwierzęcych. Wstępne wyniki analizy oparte na modelu EPICA pokazują, że przy założeniu wykorzystania obecnie stosowanych technologii produkcji osiąganie ambitnych celów redukcyjnych w rolnictwie jest trudne. Wymuszenie ograniczenia emisji GHG z rolnictwa prowadzi do obniżania wolumenu produkcji, co zapewne doprowadziłoby do wzrostu cen produktów rolnych. Spadek produkcji w największym stopniu uderzyłby w produkcję bydła mięsnego, mleka czy kukurydzy na ziarno i kiszonkę.

 

W dalszej części spotkania przedstawiono analizę wpływu zwiększenia celów redukcyjnych w UE na zmiany podaży i cen uprawnień w systemie EU ETS oraz na zmiany limitów emisji dla sektorów non-ETS, a także na zmiany cen uprawnień do emisji (EUA) dla sektorów EU ETS. Wstępne wyniki analizy pokazują, że podwyższenie celów unijnych wpłynie znacząco na podwyższenie celów w systemie EU ETS, non-ETS oraz na podwyższenie cen uprawnień EUA.  

 

Na spotkaniu zaprezentowano również wstępne wyniki analizy dotyczącej kosztów transformacji z perspektywy pracowników w sektorze górnictwa, w oparciu o model równowagi ogólnej d-PLACE. Po prezentacjach odbyła się dyskusja nt. projektu LIFE Climate CAKE PL, zaprezentowanych wyników oraz dalszej możliwej współpracy z resortami uczestniczącymi w pracach Komitetu Sterującego.

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję