Raporty CAKE

Raporty CAKE

 

Jak obliczyć koszty poniesione przez pracowników w związku ze sprawiedliwą transformacją niskoemisyjną”? (kwiecień 2022)

 

 

Reforma rezerwy stabilności rynkowej (MSR) w ramach pakietu “Fit for 55″ (styczeń 2022)

 

 

„Polska net-zero 2050. Podręcznik Transformacji Energetycznej dla Samorządów.” (październik 2021)

 

 

„Polska net-zero 2050: Mapa drogowa osiągnięcia wspólnotowych celów polityki klimatycznej dla Polski do 2050 r.” (lipiec 2021)

 

 

„Ścieżki redukcji emisji CO2 w sektorze transportu w Polsce w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu” (październik 2020)

 

 

 

„Skutki wprowadzenia podatku granicznego od emisji GHG w warunkach zaostrzania polityki klimatycznej UE do 2030 r.” (wrzesień 2020)

 

 

 

Ocena wpływu polityki klimatycznej na sektor polskich gospodarstw rolnych (lipiec 2020)

 

 

 

“Zmiana celów redukcyjnych oraz cen uprawnień do emisji wynikająca z komunikatu Europejski Zielony Ład” (marzec 2020 r.)

 

 

 

“Scenariusze niskoemisyjnego sektora energii w Polsce i UE w perspektywie roku 2050” (październik 2019 r.)

 

 

 

“Potencjał redukcji emisji CO2 w sektorze transportu w Polsce i UE w perspektywie roku 2050” (październik 2019 r.)

 

 

 

“Ryzyko ucieczki emisji w kontekście zwiększenia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych UE” (czerwiec 2019 r.)

 

 

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję