Podsumowanie webinarium LIFE Climate CAKE PL: Jaka polityka klimatyczna w sektorze rolnictwa?

W dniu 15 lipca odbyło się webinarium pn. „Jaka polityka klimatyczna w sektorze rolnictwa w Polsce?”. W trakcie spotkania przedstawiono najważniejsze konkluzje z analizy skutków polityki klimatycznej w rolnictwie wykonanej w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL oraz rezultaty projektu “Zeroemisyjna Polska 2050” w obszarze rolnictwa realizowanego przez WWF Polska.

 

W trakcie webinarium podniesiono kwestie dotyczące postulatu osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r. zawartego w propozycji Europejskiego Zielonego Ładu, co w konsekwencji prowadzi do konieczności wdrażania działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych w każdym sektorze, także w rolnictwie. Webinarium otworzył koordynator projektu LIFE Climate CAKE PL Pan Robert Jeszke przedstawiając problematykę i cele spotkania. Następnie moderator spotkania Pan Maciej Cygler przedstawił prelegentów oraz zarys dyskusji. 

 

Pan Prof. Adam Wąs (ekspert CAKE) przedstawił prezentację na temat wyników raportu Assessing climate policy impacts in Poland’s agriculture. Options overview”,  W trakcie prezentacji  przedstawiono założenia i możliwości analityczne modelu sektora rolnictwa EPICA, wykonanego w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL. Ma on na celu badanie skali zmian w sektorze gospodarstw rolniczych wynikających z wdrożenia instrumentów polityki klimatycznej. Model analizuje 17 działalności roślinnych, 6 działalności zwierzęcych. Przedstawione wyniki modelowe wskazują, że przy założeniu wykorzystania obecnie stosowanych technologii produkcji osiąganie ambitnych celów redukcji emisji w rolnictwie może okazać się bardzo trudne. W ramach przedstawionych wyników przeprowadzonych analiz podkreślono, że wymuszenie redukcji emisji o 20% (przy innych stałych prowadzi do zmniejszenia wartości produkcji towarowej ok. 9,5% i ok. 14% dochodów rolników. Dodatkowo spadek dochodów poszczególnych typów gospodarstw może wynosić od 5% w dużych gospodarstwach nawet do 70%  w przypadku małych gospodarstw, a spadek produkcji spowodowany wymuszonymi ograniczeniami emisji w scenariuszu w największym stopniu dotyczy: bydła mięsnego 35% , mleka – 16%, trzody chlewnej – 25%, kukurydzy na ziarno – 21% i buraków cukrowych – 21% oraz zboż – 8%. Jednym z ciekawszych wątków, które wymagają jeszcze przeanalizowania jest określenie w jaki sposób taki spadek produkcji doprowadzi do wzrostu cen produktów rolnych.

 

Pan Prof. Zbigniew Karaczun ekspert Koalicji Klimatycznej przedstawił prezentację pt. „Jak dojść do neutralności klimatycznej w rolnictwie”, podczas której zaprezentował wyniki części rolniczej projektu WWF Polska Zeroemisyjna Polska 2050. Wśród głównych rekomendacji dla polityki rolnej w celu ograniczenia emisji wymienił m.in. włączenie działań na rzecz ochrony klimatu do programów rolno – środowiskowych, wprowadzenie oznaczenia śladu węglowego produktów spożywczych, jak również ograniczenie wielkości marnotrawstwa żywności. Pożądane jest także uznanie ochrony klimatu za usługę ekosystemową oraz uznanie postulatu neutralności klimatycznej jako jednego z celów polityki rolnej.

 

Prezentacje były podstawą do dyskusji panelowej, w której uczestniczyli autorzy analiz oraz eksperci zaangażowani w rozwój i wdrażanie polityki klimatycznej w sektorze rolnictwa. W trakcie dyskusji panelowej rozważano, w jaki sposób polityka klimatyczna powinna być realizowana w obszarze rolnictwa i jak to może wpłynąć na przyszły kształt tego sektora. Uczestnicy webinarium zadawali pytania dotyczące m.in. Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście przyszłych redukcji w rolnictwie, kwestii tzw. ucieczki emisji w sektorze rolnictwa, potencjału zastąpienia produkcji zwierzęcej na roślinną czy kwestii importu produkcji rolnej. Podkreślono też znaczenie nowych technik uprawy i hodowli oraz mechanizmów zabezpieczających bezpieczeństwo żywnościowe i dochody rolników. Pani Prof. Nina Drejerska (SGGW) podkreśliła istotną rolę kształtowania się zachowań konsumenckich w przyszłej polityce, także w kontekście uwzględnienia ich w analizach modelowych. Pan Dyrektor Jarosław Wiśniewski (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) podziękował za ciekawe prezentacje i odniósł się do przedstawionych wyników analiz. Podkreślił, że emisji w rolnictwie nie powinno redukować się za wszelką cenę, co sprawia, iż ważnym kryterium pozostaje dostępność środków finansowych lub możliwość substytucji. Polskie rolnictwo charakteryzuje się odpowiednią jakością produkcji (w szczególności jeżeli chodzi o rolnictwo ekologiczne) i na tym tle wypada bardzo konkurencyjnie na rynku europejskim.

 

Na koniec spotkania Pan Maciej Cygler podziękował wszystkim uczestnikom za aktywny udział, zadane pytania i głosy w dyskusji. Podkreślił, że takie spotkania służą w głównej mierze do identyfikacji problemów jakie występują w polskim rolnictwie i dyskusji o dostępnych możliwościach ich rozwiązywania, co wspiera budowanie kompleksowej wiedzy o skutkach polityki w sektorze, jak i najpełniejsze jej łączenie z podmiotami odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji. Spotkanie pokazało, że nadal pozostaje znaczne zapotrzebowanie na wiedzę i debatę, w związku z powyższym zapowiedziano kolejne działania i spotkania w tym zakresie.

 

Prezentacja LIFE Climate CAKE PL: 

  Prezentacja-LIFE-Climate-CAKE-PL_-Możliwości-wykorzystania-modelu-EPICA-do-określenia-skutków-ograniczenia-emisji-GHG-w-sektorze-rolnictwa-_webinarium_15_07_2020r..pdf (990,3 KiB, 65 hits)

Prezentacja WWF_Koalicja Klimatyczna: 

  WWF-_Koalicja-klimatyczna_-Jak-dojść-do-neutralności-klimatycznej-w-rolnictwie_15.07.2020.pdf (568,9 KiB, 97 hits)

 

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca RODO: link

 

Powrót

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.