Side event dotyczący ryzyka “ucieczki emisji” na COP24

Serdecznie Państwa zapraszamy na side event pt. „Ryzyko ucieczki emisji w kontekście podwyższania celu redukcyjnego UE” organizowany przez IOŚ-PIB/KOBIZE w ramach projektu LIFE. Event odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 17:30 – 18:30 w Pawilonie Polskim.

 

Wydarzenie realizowane w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL współfinansowanego przez KE i NFOŚiGW pt.: „System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej”.

 

Prelegenci:

  • Robert Jeszke – Kierownik Zespołu Strategii, Analiz i Aukcji, Koordynator Projektu LIFE Climate CAKE PL, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ – PIB), Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)
  • Maciej Pyrka, Zastępca Kierownika Zespołu Strategii, Analiz i Aukcji, ( IOŚ – PIB/KOBiZE), LIFE Climate CAKE PL
  • Marian Mraz, ekspert w zakresie modelowania CGE i rolnictwa, LIFE Climate CAKE PL
  • Jan Gąska, ekspert w zakresie modelowania CGE, LIFE Climate CAKE PL

 

UE konsekwentnie utrzymuje wysoki poziom ambicji polityki klimatycznej. W konkluzjach RE z października 2014 r. przyjęto, że do 2030 roku UE ograniczy emisję GC o co najmniej 40% w stosunku do poziomu w 1990 roku. Obecnie poważnie rozważane jest zwiększenie celu do poziomu 45%, co jeszcze bardziej zwiększyłoby już istniejące zróżnicowanie kosztów emisji ponoszonych przez podmioty gospodarcze w różnych krajach. W konsekwencji rośnie ryzyko ucieczki emisji, czyli przenoszenia wysokoemisyjnej działalności gospodarczej poza UE.

 

Podczas proponowanej debaty przedstawione zostaną wyniki symulacji pokazujące potencjalną skalę ucieczki emisji przy różnych scenariuszach polityki klimatycznej UE, w szczególności wskazane zostaną najbardziej narażone sektory objęte EU ETS. Uczestnicy debaty zmierzą się z pytaniami dotyczącymi skutków zróżnicowanej polityki, potrzeby skoordynowanego w skali świata działania, instrumentów przejściowych obniżających ryzyko ucieczki emisji oraz wrażliwości gospodarki na instrumenty polityki klimatycznej.

 

Powrót

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.