ANALIZA: Ocena wpływu polityki klimatycznej na sektor polskich gospodarstw rolnych

ANALIZA: Ocena wpływu polityki klimatycznej na sektor polskich gospodarstw rolnych

Chcielibyśmy Państwu zaprezentować wyniki nowej analizy  przygotowanej w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL pt. “Assessing climate policy impacts in Poland’s agriculture. Options overview”.  Analiza skutków wdrożenia różnych narzędzi polityki klimatycznej w rolnictwie została przygotowana w oparciu o zbudowany w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL modelu optymalizacyjnego o nazwie EPICA, który umożliwia oszacowanie wpływu poszczególnych instrumentów polityki na poziom emisji, wielkość produkcji i dochody w sektorze.

 

 

Analizie poddano efekty takich podejść, jak (1) wymuszone ograniczenie emisji z działalności rolniczej, (2) opodatkowanie nawozów mineralnych związanych z emisją tlenków azotu czy (3) bezpośrednie opodatkowanie emisji gazów cieplarnianych w sektorze. Warianty polityki zostały zaimplementowane w siedmiu scenariuszach, badanych w odniesieniu do scenariusza referencyjnego, spójnego z założeniami analiz innych sektorów wykonywanych w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL (na modelu CGE, sektora energii i transportu).

 

Jednym z najważniejszych wniosków płynących z analizy jest to, że neutralność klimatyczna zakładana w Europejskim Zielonym Ładzie nie może być osiągnięta przez zwykłe wprowadzenie „tradycyjnych” narzędzi polityki klimatycznej względem rolnictwa, w tym opodatkowania oraz wprowadzania bardziej wyśrubowanych standardów emisji. Takie podejście prowadzi do negatywnych efektów w zakresie produkcji rolnej i dochodów rolników we wszystkich scenariuszach zakładających wdrożenie rozważanych restrykcji.

 

Wśród szczegółowych wyników i wniosków płynących z analizy warto wymienić następujące:

 

  • Wymuszone ograniczenie emisji o 20% prowadzi do 9,5% spadku wartości produkcji i 14% spadku dochodów gospodarstw. Przy przyjętych w analizie założeniach, najmocniej ograniczyłoby to poziom produkcji w odniesieniu do hodowli bydła mięsnego (35%), mlecznego (16%), uprawy kukurydzy (21%) czy buraków cukrowych (21%).

 

  • Wprowadzenie bezpośredniego podatku od emisji na poziomie 20 euro/tonę CO2ekw zwiększyłoby koszty sektora o 2,78 mld zł rocznie , co przekłada się na wzrost o 1 960 zł na gospodarstwo i 195 zł hektar wykorzystywanych użytków rolnych (UAA). To wielkość bliska 10% przychodów gospodarstw rolnych.

 

  • Wprowadzenie podatku od nawozów mineralnych skutkujące 20% wzrostem ich cen zwiększyłoby całkowite koszty nawożenia o 3,95% i jednocześnie 10,3% zmniejszenie ich wykorzystania oraz spadek dochodów rolników o 5,5%, zaś emisja zmniejszyłaby się jedynie o 1,6%.

 

Model sektora rolnictwa EPICA jest nadal rozbudowywany, a zakres analizy i uzyskiwane wyniki przedstawione w tym raporcie będą rozszerzone w kolejnych opracowaniach wykonywanych przez Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE).

 

Pełna analiza w języku angielskim:

  Assessing climate policy impacts in Poland’s agriculture. Options overview.pdf (1,2 MiB, 2 469 hits)

Podsumowanie analizy w języku polskim:

  Ocena wpływu polityki klimatycznej na sektor polskich gospodarstw rolnych. Podsumowanie.pdf (933,7 KiB, 1 323 hits)

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję